child

การเลือกเสื้อผ้าเด็กให้เข้ากับลูกน้อย

April 3, 2017 admin 0

การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำหรับลูกน้อยไม่ใช่เรื่องที่จะละเลยไปได้ แต่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความใส่ใจ เสื้อผ้าของเด็ก ๆ นั้นแตกต่างจากเสื้อผ้าของผู้ใหญ่ เพราะการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เด็ก ๆ มีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่ต้องคำนึงถึงมากไปกว่าดีไซน์ เนื้อผ้า ความสวย หรือราคาอย่างเสื้อผ้าของผู้ใหญ่ การเลือกซื้อเสื้อผ้าให้กับลูก ๆ จึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ 1 เพศของลูก ไม่ว่าเด็ก ๆจะอยู่ในวัยไหน ยกเว้นก็แต่ในวัยแบเบาะเท่านั้นที่เด็ก ๆ ทั้งเพศหญิง […]