ของเล่นจระเข้งับนิ้ว

ของเล่นจระเข้งับนิ้ว สามารถผลัดกันเล่น 2 คนได้ เมื่อกดโดนปากจะงับปิดลงมา และสามารถง้างออกได้ปกติ ความคมของฟันจระเข้จะไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และมีของแถมเป็นแปลงสีฟันขนาดเล็กเพื่อสอนวิธีแปลงฟันให้จระเข้อีกด้วย