บล็อคหยอดตัวต่อ

บล็อคหยอด Jollybaby รูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยม ไม่เกิดอันตรายต่อเด็ก สามารถเปิดฝาได้ มีช่องต่างๆไว้ให้เด็กสอดชิ้นส่วนเข้าไปตามบล็อคจะส่งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทางด้านความคิดมากขึ้น