สีเทียนสำหรับเด็ก

สีเทียนสำหรับเด็ก

สีเทียนลายน่ารักที่ได้รับรางวัล สินค้าดีเด่นเมื่อปี 2010 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 – 2 ขวบ สามารถจับได้ทั้ง 2 มือ หรือสวมใส่ที่ปลายนิ้ว มีส่วนช่วยให้สมองมีการพัฒนาในการเขียน ช่วยฝึกสายตาและนิ้วมือให้มีความสอดคล้องกัน พัฒนา EQ และ IQ ทำให้เด็กรู้จักคิดมากขึ้น