Baby-Star

ซักผ้าเด็กอ่อนอย่างไรให้ถูกวิธี

May 30, 2017 admin 1

เสื้อผ้าของเด็กอ่อนช่วงอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปควรศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนการซักล้างที่ถูกต้องตามคำแนะนำของสินค้าชิ้นนั้น ๆ ก่อนที่จะนำไปซักล้างทุกครั้ง เพราะเนื้อผ้าบางชนิดจะไม่สามารถนำไปซักแบบเครื่องซักล้างปกติได้ หรือ ต้องซักด้วยมือเท่านั้น หากไม่พึงระวังจะไม่เพียงแค่เกิดความเสียหายแก่เสื้อผ้าแล้ว ยังอาจมีสิ่งตกค้างจากขั้นตอนการซักล้าง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กอีกด้วย ขั้นตอนเตรียมซักล้าง เพราะเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปมีผิวที่บอบบางมาก เราไม่สามารถรู้ได้ว่าผิวของเขานั้นสามารถรับมือกับเสื้อผ้าที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้ได้เพียงใด แต่สิ่งสำคัญก็คือการที่ต้องเอาใจใส่กับเนื้อผ้าที่อ่อนนุ่ม สะอาดหากเป็นเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ควรนำไปซักก่อนทุกครั้ง ส่วนเสื้อผ้าชั้นนอกที่ใส่คลุม หรือ แจ็คเก็ต ถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับรองลงมาเพราะถือว่าชุดส่วนนี้ไม่ถูกต้องตัวของเด็กเหมือนเสื้อชั้นในที่ใส่ปกติทุกวัน และก่อนนำเข้าเครื่องซักต้องอ่านฉลากบนเสื้อผ้าให้ชัดเจนว่าต้องซักวิธีไหน เช่นต้องซักด้วยอุณภูมิน้ำที่เย็น หรือ […]